Pohybovky s dětmi Velké Pavlovice

S dětmi trénujeme obratnost, rychlost, soustředění, koordinaci, prostorovou orientaci a to vše formou her.

Školáci se mohou těšit i na soutěže. 

Děti se na svůj kroužek těší a mají radost z pohybu.

Kurz Pohybovek dětí 4 až 6 let

Předškoláci cvičí už jen bez rodičů. Trénují spolu obratnost, koordinaci, prostorovou orientaci, soustředěnost. Učí se spolupráci s ostatními dětmi. Celé cvičení probíhá formou hry, tak aby to děti bavilo.

Cena kurzu
10 týdenní kurzu
1 600,-Kč

Kurz Pohybovek dětí 6 až 8 let

Děti trénují sílu, koordinaci, rychlost, sluchová a zraková pozornost. prostorovou orientaci. Vš je fornou hry, tak aby to děti bavilo.

Cena kurzu
10 týdenní kurzu
1 600,-Kč

Kurz Pohybovek dětí 8 až 10 let

Děti trénují sílu, koordinaci, rychlost, sluchová a zraková pozornost. prostorovou orientaci. Vš je fornou hry, tak aby to děti bavilo.

Cena kurzu
10 týdenní kurzu
1 600,-Kč